Vår verksamhet

Fullmäktige (FUM)

Fullmäktige (FUM) är VÅVS högst beslutande organ. Som medlem i FUM går man på möten ungefär en gång i månaden. Där får man vara med och besluta om VÅVS. Till exempel tar man beslut om vad VÅVS ska lägga pengar på och vilka personer som ska väljas in till kårens olika poster. Självklart får man gratis middag. 


Läs mer om fullmäktige i VÅVS reglementeStyrelsen

Styrelsen är VÅVS verkställande organ. Det betyder att styrelsen är ansvarig för att genomföra FUM:s beslut, och för att sköta den löpande verksamheten.  Styrelsen koordinerar och övervakar VÅVS:s utskott och stödjer dess verksamhet vid behov. Styrelsen arbetar även främjande för att
upprätthålla goda samarbeten mellan VÅVS, nämnder, institution, fakultet, universitet, fakultetskår, Lunds fakultetskårer, Lunds Universitet Studentkårer och övriga studentorganisationer. 


Läs mer om styrelsen i VÅVS reglemente.