Engagera dig i VÅVS


Det finns många olika sätt att engagera sig i VÅVS. Här presenterar vi olika alternativ på hur du blir aktiv. Hoppas något av förslagen tilltalar dig!


Sök under utlysningsperioderna!

Alternativ 1


VÅVS söker aktiva en gång på höstterminen i oktober (Lilla utlysningen), och en gång på vårterminen i april (Stora utlysningen). Under utlysningsperioderna eftersöker vi aktiva till flera olika poster, så förhoppningsvis finns någonting som passar dig! Håll utkik på våra sociala medier, och här på hemsidan när det börjar närma sig. 


Novischgeneraler tillsätts i mars, eftersom de behöver extra tid att planera novischperioden.
Såhär går det till när du söker en post under utlysningen:

1.

Kandidera själv eller nominera en kompis genom en skriftlig motvering. 


2.

Valberedningen kallar alla kandidater till en intervju och nominerar sedan den de tycker passar bäst till VALFUM. 


3.

Den som blivit nominerad av valberedningen kommer till VALFUM och presentera sig. Fullmäktige (FUM) röstar om vem som ska hamna på posten.


4.

Om du vill ha posten trots att du inte blivit nominerad kan du motkandidera på VALFUM. FUM röstar om vem som ska tilldelas posten.


Pssst...

Du kan motkandidera även om du inte varit på intervju hos valberedningen!

Frikandidera när som helst till lediga poster


Alternativ 2


Om VÅVS har lediga poster som inte blivit tillsatta efter en utlysningsperiod går dessa att söka närsomhelst. Mejla ordförande (ordf@vavslund.se) om du är intresserad! I de flesta fall får du då komma till nästa fullmäktigemöte och presentera dig, eller skicka en kort skriftlig presentation ifall det passar dig bättre. 


(Du måste inte mejla i förväg, om du vill kan du bara dyka upp på nästa fullmäktigemöte och frikandidera direkt) 

Bli FUM-ledamot


Alternativ 3 


Fullmäktige (FUM) är VÅVS högst beslutande organ och därför görs valet till FUM lite annorlunda än de andra aktivaposterna. Ansökan till FUM sker på vårterminen i februari genom att skicka in en skriftlig motivering. Det uppmärksammas på våra sociala medier när det är dags att söka till verksamhetsårets nya FUM. När alla ansökningar är inne får VÅVS medlemmar möjligheten att rösta på kandidaterna, och de kandidater med flest röster blir valda till FUM-ledamöter. 


Ibland håller vi fyllnadsval till FUM, oftast sker det i början av höstterminen. Håll utkik på våra sociala medier om du är intresserad!

Bli terminsrepresentant


Alternativ 4


Alla klasser ska ha terminsrepresentanter. Som terminsrepresentant får du möjlighet att förbättra utbildningen tillsammans med universitetet genom att föra vidare feedback från din klass. 


Mejla vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar (vo-u@vavslund.se) för att se om det behövs terminsrepresentanter i just din klass!


Sök fadder

Alternativ 5


Två novischperioder hålls årligen i samband med antagningarna på höst- och vårterminen. Fadderansökningarna för nästkommande novischperiod skickas ut i slutet av respektive termin av VÅVS novischeri. Nya fadderansökningar görs efter varje avslutad novischperiod och du kan i slutet av din första termin söka till fadder för den nästkommande novischperioden. Du kan söka till fadder under alla terminer du studerar.