VÅVS


Vårdvetenskapliga studentföreningen

Aktuellt

VÅVS sångbok


Köp sångboken i expeditionen på expentiderna

Grattis till antagningen!

FUM

Tors 2/2

kl. 17 på HSC


Vill du bli aktiv i VÅVS? Kom till FUM och kandidera!

VÅVS

VÅVS är studentföreningen för dig som studerar till arbetsterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller hälsovetenskapligt basår vid Lunds universitet.


Här kan du läsa mer <3