VÅVS


Vårdvetenskapliga studentföreningen

Hjälp till att revidera VÅVS åsiktsprogram!


Åsiktsprogrammet är en samling av åsikter som vi använder oss av när vi driver utbildningspolitik och påverkansarbete. Eftersom vi såklart vill att åsikterna ska stämma överrens med vad våra medlemmar tycker revideras nu åsiktsprogrammet. Ta chansen att göra din röst hörd! 


Mer information hittar du i formuläret.

VÅVS sångbok


Köp sångboken i expeditionen på expentiderna

Åsiktsprogrammet


Den som inte röstar har inte rätt att klaga

Grattis till antagningen!

VÅVS

VÅVS är studentföreningen för dig som studerar till arbetsterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller hälsovetenskapligt basår vid Lunds universitet.


Här kan du läsa mer <3