Våra utskott

Utbildningsbevakande utskott

ORUR

Omvårdnad- och radiograftiutbildningsrådet


Detta är utbildningsutskottet för dig som läser sjuksköterskeprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet. Utskottet består av en ordförande och en vice ordföranden som är förtroendevalda genom VÅVS FUM, utskottet består även av terminsrepresentanter från de nämnda utbildningarna. Utskottet träffas ca 3 gånger per termin och under mötena bjuder VÅVS på mat/fika. Mötena kräver ingen förförståelse utan är ett perfekta sättet att påbörja ditt engagemang på! Utbildningsråden huvudsakliga syfte är att vara en länk mellan studenterna och lärarna, genom utbildningsrådet får studenterna en unik chans att lyfta förbättringsmöjligheter på programmen och vara med i processen för att bygga ett bättre program.


Önskar du bli terminsrepresentant så kontaktar du orur@vavslund.se.

ATUR

Arbetsterapeuternas utbildningsråd


Detta är utbildningsutskottet för dig som läser arbetsterapeutprogrammet. Utskottet består av en ordförande och en vice ordföranden som är förtroendevalda genom VÅVS FUM, utskottet består även av terminsrepresentanter från den nämnda utbildningen. Utskottet träffas ca 3 gånger per termin och under mötena bjuder VÅVS på mat/fika. Mötena kräver ingen förförståelse utan är det perfekta sättet att påbörja ditt engagemang på! Utbildningsråden huvudsakliga syfte är att vara en länk mellan studenterna och lärarna, genom utbildningsrådet får studenterna en unik chans att lyfta förbättringsmöjligheter på programmen och vara med i processen för att bygga ett bättre program.


Önskar du bli terminsrepresentant så kontaktar du atur@vavslund.se

Studiesociala utskott

Sexmästeriet

 sexmastare@vavslund.se


Sexmästeriet är ett utskott som anordnar festliga evenemang och ansvarar för olika sittningar och pubar under året. Evenemang som utskottet ansvarar för är bland annat Cykelfesten. Det förekommer även evenemang såsom musikquiz, grillkväll, spelkväll och dylikt. Utskottet leds av sexmästaren som tillsammans med tre pubmästare, tre eventansvariga och två vocalis anordnar olika event under verksamhetsåret. Utskottet har utbildning i hälsosam alkoholhantering och finns tillgängliga vid frågor och funderingar. Syftet med utskottet är att skapa gemenskap inom kårsektionen genom att arrangera sittningar för alla medlemmar. Sittningar kan hållas på nationer, eller andra lokaler i Lund.


Önskar du engagera dig kan du söka till utskottet under stora utlysningperioden. Högtidsmarskalkeriet

hogtidsmarskalk@vavslund.se


Högtidsmarskalkeriet anordnar alla högtidsevenemang inom VÅVS. Marskalkeriet är även delaktiga i arrangerandet av kårens stora bal, Corbalen tillsammans med övriga kårsektioner i Corpus Medicum. Utskottet arrangerar även VÅVS egna banquet, Festum Curae som äger rum varje år i Maj. Utskottet leds av Högtids Marskalken tillsammans med Vice-högtidsmarskalk, examenskommittéen och Festum Curae kommittén. Utskottet är även delaktiga i arrangering av examensceremonier vid slutet av varje termin, och stöttar termin 6 studenter i planeringen av examen. 

Du kan söka till utskottet under den stora utlysningsperioden som sker under vårterminen. 

Novischeriet

novischeri@vavslund.se


Novischeriet tar hand om alla nya studenter som börjar på våra utbildningar och ser till att de lär känna varandra och känner sig välkomna. Utskottet leds av två novischgeneraler som samarbetar med våra underbara faddrar för att säkerställa att alla studenter får en så bra studiestart som möjligt. Under de första två veckorna av terminen kommer det arrangeras olika aktiviteter där studenterna kan lära känna varandra, studenter från äldre terminer och Lund. Exempel på evenemanger är sittningar, stadsvandring, 5-kamp, grillkväll osv. Om du är ny i Lund så är detta ett ypperligt tillfälle att komma in i Lundalivet och skapa oförglömliga minnen!

Aktivitetsutskottet

aktivitetsutskottet@vavslund.se


Aktivitetsutskottet arrangerar olika aktiviteter för VÅVS medlemmar. Dessa kan vara fysiska aktiviteter, kulturella aktiviteter eller en blandning av detta. Exempel på evenemang är deltagande i olika sportligor (fotboll, volleyboll), arrangering av aktiviteter och träning, samarbete med andra kårsektioner såsom under Corpus Campen. Utskottet leds av en ordförande, som stöttas av två aktivitetsansvarig och två sport ansvariga. Syftet med utskottet är att erbjuda varierande aktiviteter som hålls på studenters fritid, för att ge möjlighet att ta en pluggpaus, träffa nya människor, lära sig nya grejer och hänga med kompisar!


Du kan söka till utskottet under den stora utlysningsperioden som sker under vårterminen.

Jämställdhet- och likabehandlingutskottet

jamlik@vavslund.se


JÄMLIK utskottet arbetar för att jämställdhet-och likabehandlingsfrågor uppmärksammas och arbetas med inom våra utbildningar samt representerar våra studenter i dessa frågor inom fakulteten och universitetet. Utskottet arrangerar även evenemang för att lyfta jämställdhet-och likabehandling frågor och hanterar tillsammans med studentmiljöutskottet och presidiet ärenden som rör kränkande behandling och diskriminering. Utskottet leds av en ansvarig för intern verksamhet (JL-I) och en ansvarig för extern verksamhet (JL-E).

Internationella utskottet

internationella@vavslund.se


Internationella utskottet ser till att alla utbytesstudenter och internationella studenter blir välkomnade till Lund och VÅVS. Utskottet är även aktiva på fakulteten inom “mentorskapsprogrammet” och representerar studenterna i de internationella kommittéerna. Utskottet jobbar även med att bredda internationella möjligheter för våra studenter. Syftet är att öka kännedom om internationella möjligheter inom våra yrken i en globaliserad värld. Utskottet leds av en ordförande, vice ordförande, inrese- och utreseansvarig. Utskottet kan hålla i olika event såsom föreläsningar, tipsrundor och frågestunder med olika verksamheter och organisationer.